GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 42(357)J ROK XLIV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 21 X 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Plurimos annos!
 • Jak Prymas Tysiąclecia przeprowadził Polaków przez Morze Czerwone - ks. Józef Dębiński
 • Pozytywny program wychowania do miłości - Hanna Kosińska
 • Babskie plotki - Matka Polka
 • Za mało wódki w Toruniu? - Tomasz Strużanowski
 • Czy New Age jest niebezpieczny? - ks. Jacek Brakowski
 • Budujemy Kościół Boży... - Cecylia Iwaniszewska
 • Kronika opracowana przez Barbarę Czerny

   Dekanat Brodnica

  • Pięciolecie parafii
   (41kB)

   8 września 1996 r. dekretem bp. Andrzeja Suskiego erygowana została parafia Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy. Początkowo Msze św. sprawowane były pod gołym niebem, a zimą w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4. Parafianie od razu włączyli się w budowę kościoła - zarówno materialnego, jak i duchowego. W odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego 1 października 1996 r. powstały cztery Róże Żywego Różańca, a obecnie jest ich 10. Szybko powstał komitet budowy kościoła. Po roku kaplica została oddana do poświęcenia. Od maja 1997 r. wierni uczestniczą w adopcji dziecka poczętego. Ks. Gabriel Aronowski i ks. Andrzej Zblewski każdego dnia podczas jednej Mszy św. wygłaszają Słowo Boże dla wiernych. Od dwóch lat w każdy pierwszy piątek miesiąca wierni uczestniczą w nowennie do Jezusa Miłosiernego. Od początku prowadzona jest kronika parafialna. W parafii powstała liczna grupa ministrantów. Myśliwi i leśnicy w 1998 r. ufundowali ołtarz św. Huberta. i wspierają budowę kościoła; podobnie czynią energetycy - niedawno została wmurowana płaskorzeźba św. Maksymiliana Marii Kolbego, ich patrona.
   Uroczystą Mszę św. w 5. rocznicę ustanowienia parafii sprawował jej proboszcz, ks. Aronowski. Dary ołtarza złożyli wierni, którzy jako pierwsi w tym kościele otrzymali sakramenty chrztu, pierwszej Komunii św., bierzmowania, małżeństwa, a także przedstawicielki pierwszych Róż Różańcowych, ministranci oraz chórzyści. Parafia otrzymała dar od p. Pawła Niedźwiedzkiego - obraz Matki Bożej z Guadelupe. Po Mszy św. parafianie i goście mogli zobaczyć wystawę zdjęć obrazujących 5 lat działalności parafii, uczestniczyć w loterii fantowej na rzecz najbiedniejszych, posilić się grochówką podarowaną przez jednostkę wojskową w Brodnicy. Uroczystość uświetniły młodzieżowe zespoły muzyczne, zespół pp. Grążawskich oraz chóry. 16 września podczas Mszy św. wystąpił chór pod dyrekcją Mirosławy Barczewskiej.

   Maria Kulaszewska

   Dekanat Grudziądz

  • Pielgrzymka Akcji Katolickiej

   14 września z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grudziądzu wyruszyła pielgrzymka autokarowa na Jasną Górę, zorganizowana przez tamtejszy oddział parafialny Akcji Katolickiej. 15 września nad ranem, w święto Matki Bożej Bolesnej, uczestnicy pielgrzymki stanęli przed Jej Cudownym Obrazem. Po odsłonięciu ikony uczestniczyli we Mszy św. koncelebrowanej, a następnie odprawili Drogę Krzyżową na wałach.
   Po południu pielgrzymi udali się do sanktuarium Jezusa Miłosiernego w Dolinie Miłosierdzia; tam zapoznali się z dziejami sanktuarium i przeżyli nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W drodze powrotnej zatrzymali się na krótko w sanktuarium Matki Bożej w Gidlach.

   Maria Szczęsna

  • Kolejarze pamiętają
   (32kB)

   2 września minęły 62 lata od zbombardowania na stacji Gorzuchowo przez samoloty Luftwaffe ostatniego pociągu ewakuacyjnego z Grudziądza do Torunia. Należy przypomnieć, że po nalocie ustalono tylko nazwiska nielicznych zabitych: Jana Tomasza Tylickiego, Józefa Stosika, Wincentego Rulewskiego i 19-letniej Stefanii Krajnik. Pozostałych 35 zabitych pozostało anonimowych.
   Członkowie Stowarzyszenia Kolejarzy im. św. Józefa w Grudziądzu złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym to wydarzenie. 16 września w kościele Wniebowzięcia NMP w Grudziądzu ks. kan. Zenon Grządka, kapelan kolejarzy, odprawił Mszę św. w intencji pracowników kolei i ich rodzin, emerytów i rencistów PKP oraz wszystkich poległych w zbombardowanym pociągu na stacji Gorzuchowo. Wartę honorową przy obelisku zaciągnęli naczelnicy sekcji z Jabłonowa i Grudziądza oraz członkowie Stowarzyszenia Kolejarzy z Grudziądza.

   Henryk Turski

   Dekanat Radzyń

  • Bóg błogosławił - ziemia plon wydała

   Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba - tęskno mi, Panie - chciałoby się powiedzieć, gdy widzimy porzucone na ulicy kawałki chleba. Słowami wiersza C. K. Norwida uczniowie z Linowa dziękowali Panu Bogu za chleb powszedni.
   Dożynki są bardzo głęboko zakorzenione w polskiej tradycji ludowej i narodowej. Parafianie z Linowa, choć w strugach deszczu, to jednak z radością wyrażali wdzięczność Bogu za urodzaj na polach, w sadach i ogrodach. Procesję z wieńcami, chlebem z tegorocznego ziarna i płodami ziemi prowadziło polskie rycerstwo w historycznych strojach. Młodzież z Linowa zaprezentowała program poetycki, a zespół Józefinki ze Świecia nad Osą uświetnił uroczystość śpiewem.
   Ks. Henryk Łoziński, proboszcz par. św. Michała Archanioła w Linowie, podkreślił w dożynkowym kazaniu, że uroczystość ta jest nie tylko okazją do dziękowania Panu Bogu, ale również do wdzięczności wobec rolników i tych, którzy im pomagali. Ks. Łoziński porównał chleb powszedni do najczystszego i najlepszego chleba liturgicznego - jeden i drugi pochodzą od Boga. Na zakończenie Mszy św. proboszcz podzielił się z parafianami i gośćmi chlebem dożynkowym.

   O. Wojdyło

   Dekanaty toruńskie

  • W roku Prymasa Tysiąclecia
   (28kB)

   27 września w gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się ogólnopolski finał konkursu wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim pod hasłem Z Zuzeli na Stolicę Prymasów. Brali w nim udział uczniowie z diecezji toruńskiej: Jakub Zwoliński z kl. I Gimnazjum w Kowalewie Pomorskim, Ewelina Szmejter, Patrycja Wilk i Monika Kowalska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Toruniu i Ewelina Skrzyniarz z kl. I Gimnazjum nr 11 w Toruniu. W ścisłym finale uczestniczyło 7 uczniów, wśród nich Jakub Zwoliński, którego do konkursu przygotował katecheta Krzysztof Dębiński. Pozostałe uczestniczki zostały przygotowane przez katechetów: Teresę Cybulską, Piotra Biegalskiego, Danielę Muzalewską oraz polonistkę Katarzynę Sygułę. Opiekunowie i dzieci składają podziękowania dyrektorowi Wydziału Katechetycznego, ks. dr. Zbigniewowi Wanatowi, Dyrekcji SP nr 1 i Dyrekcji Zespołu Szkół nr 10 za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu do Warszawy.

   dm

  • Śladami Księdza Prymasa
   (28kB)

   Przeżywając wraz z całym Kościołem w Polsce rok poświęcony postaci Kardynała Stefana Wyszyńskiego, parafia Miłosierdzia Bożego w Toruniu zorganizowała pielgrzymkę autokarową śladami uwięzienia ks. Prymasa. 14 września pielgrzymi udali się do pierwszego miejsca odosobnienia w Rywałdzie Królewskim. Tu, w klasztorze oo. Kapucynów, funkcjonariusze SB przetrzymywali Kardynała od 29 września do 12 października 1953 r. W celi ks. Prymasa zachowały się do dziś narysowane przez niego na tynku stacje Drogi Krzyżowej. Tutaj Więzień przeżywał chwile niepewności i lęku, bowiem nie wiedział, czy jest to początek dłuższego uwięzienia, czy też czas oczekiwania na wykonanie wyroku śmierci. Z Rywałdu przez Jabłonowo Pomorskie i Nowe Miasto Lubawskie pielgrzymi dotarli do Gietrzwałdu, gdzie modlili się o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.
   15 września pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. w Świętej Lipce. Zapoznali się z historią tego miejsca i wysłuchali wspaniałego koncertu organowego. Kolejnym miejscem refleksji nad życiem Prymasa Tysiąclecia był Stoczek Klasztorny, gdzie przebywał od 12 października 1953 r. do 6 października 1954 r. Tu, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Prymas dokonał aktu oddania Matce Bożej i zawierzenia Jej swojego losu. Po odprawieniu Drogi Krzyżowej na Kalwarii Warmińskiej w Głogowie koło Dobrego Miasta pielgrzymi wrócili do Torunia. Wspólnie spędzony czas był przede wszystkim okazją do zapoznania się z życiem Kardynała Wyszyńskiego oraz refleksji nad jego przesłaniem do narodu polskiego.
   Bezkompromisowa postawa Prymasa uczy nas wierności Chrystusowi i bezgranicznego zaufania Bożemu Miłosierdziu.

   td

  • Pielgrzymka czcicieli św. Michała Archanioła do Wilna

   Czciciele św. Michała Archanioła z par. ojców michalitów w Toruniu pielgrzymowali w dniach od 19 do 23 września do Wilna, aby modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej. Opiekę duchową nad pielgrzymami sprawowali ks. proboszcz Piotr Bieniek CSMA oraz proboszcz z Górska, ks. Stanisław Kalisztan.
   W pierwszym dniu pątnicy odwiedzili Szydłowiec na Białorusiu, gdzi pracują księża michalici i trzy Siostry Miłosierdzia od św. Siostry Faustyny. Przy parafii znajduje się Oratorium dla dzieci. Następny dzień poświęcony był zwiedzaniu Grodna, zaczynając od katedry, której 15 grudnia 1990 r. papież Jan Paweł II nadał tytuł bazyliki mniejszej. W drodze do Sołecznik pielgrzymi odwiedzili parafie w Wasyliszkach, gdzie kiedyś pracował i był proboszczem ks. dr Czesław Kustra CSMA. 21 września był dniem pobytu w Wilnie, w którym zwiedziliśmy m.in. barokowy kościół św. Piotra i Pawła, zawierający ok. 2 tysięcy wykonanych z masy gipsowo-wapiennej postaci i ornamentów, katedrę pw. św. Stanisława, gdzie znajduje się trumna ze zwłokami św. Kazimierza, kościół pw. Ducha Świetego z oryginalnym obrazem Jezusa Miłosiernego, przed którym codziennie o godz. 15.00 odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego, kościół akademicki św. Jana, kościół św. Kazimierza, a także kościół unitów, który odwiedził Jan Paweł II w czasie swej pielgrzymki na Litwę, cerkiew pw. Świętego Ducha, Górę Trzech Krzyży, Uniwersytet Wileński, domy, w których mieszkali i tworzyli Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Następny dzień był punktem kulminacyjnym pielgrzymki, bowiem pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej. Dla wielu uczestników było to pierwsze spotkanie z Matką Bożą w tym cudownym obrazie, dlatego szczególnie wzruszające. Na zakończenie można było jeszcze utrwalić sobie widoki Wilna z 165-metrowej wieży telewizyjnej i podziwiać piękny zamek w Trokach - dawnej stolicy Litwy.
   Każdego dnia była Msza św., a wieczorem Apel Jasnogórski, w czasie podróży - różaniec, Anioł Pański i Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz pieśni i piosenki.
   Na ręce księdza proboszcza w Szydłowicach i dyrektorki Szkoły Poskiej i Domu dziecka w Sołecznikach zostały złożone dary dla ich dzieci (paczki z zeszytami i słodyczami) od parafian z par. św. Michała Archanioła, Oratorium im. ks. Bronisława Markiewicza i pielgrzymów.

   Ks. Józef Gibała CSMA

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Marek Borzyszkowski  tel. (056) 642 85 87 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z. Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl