GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 43(358)J ROK XLIV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 28 X 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Co to znaczywierzyć w życie wieczne - ks. Józef Dębiński
 • Żyjemy i umieramy dla Pana - Jadwiga Stempa
 • Grusdziądzka kolegiata w nowej szacie - Zenon Zaremba
 • Dydaktyczny smrodek - Matka Polka
 • Kończy się epoka duszpasterstwa masowego - Tomasz Strużanowski
 • Kronika opracowana przez Marię Major

  • Collegium im. Jana Pawła II
   (31kB)

   Wśród wielu uroczystosci inaugurujących rok akademickiego w Toruniu, była jedna szczególna, nawiązująca do papieskiej wizyty na toruńskiej uczelni 7 czerwca 1999 r. Jan Paweł II poświęcił wówczas kamień węgielny pod budowę nowej części gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Wydarzenie to upamiętnia tablica, umieszczona w centrum budynku, a nowo oddany obiekt otrzymał nazwę Collegium Jana Pawła II. 2 października dr hab. Jerzy Wiśniewski, dziekan Wydziału i bp Andrzej Suski dokonali odsłonięcia tablicy Collegium. Podczas uroczystości Biskup Toruński powiedział: Myślę, że UMK ma szczególne powody do dumy z jeszcze jednego powodu. Otóż podczas wizyty Ojca Świętego w Toruniu tutejszy uniwersytet był wtedy pierwszą polską uczelnią państwową, którą Papież w ogóle odwiedził. Przesłanie, które wówczas skierował do rektorów, do dzisiaj nie straciło na aktualności.

   mm

  • Gabinet Konstantego Brandla
   (34kB)

   W końcu września w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu został otwarty Gabinet Konstantego Brandla. Jest on integralną częścią Archiwum Emigracji - pracowni zajmującej się gromadzeniem dokumentacji do dziejów emigracji polskiej XX wieku. Archiwum powstało z inicjatywy dr. Mirosława Supruniuka - kustosza w Bibliotece UMK i jest rezultatem jego osobistych kontaktów i kilkuletniej pracy na niwie pozyskiwania cennych poloniców z Londynu, Paryża i innych centrów emigracji polskiej.
   Gabinet Konstantego Brandla jest realizacją pomysłu stworzenia w Toruniu Galerii Sztuki Emigracyjnej XX Wieku. Konstanty Brandel (1880-1970) był jednym z najoryginalniejszych i najwybitniejszych grafików polskich ubiegłego stulecia. Żył i tworzył od 1903 r. w Paryżu. Duża część jego twórczości malarskiej i graficznej ma charakter religijny. Dwa najważniejsze cykle jego twórczości to Katedry (własna wizja gotyckich katedr paryskich) oraz Matka i dziecko, wzorowana na renesansowym portrecie Bogurodzicy.

   mm

   Dekanaty toruńskie

  • Młodzież adoruje krzyż
   (37kB)

   Krzyż - znakiem ofiary i znakiem miłości Ojca - oto motto pierwszego nabożeństwa adoracji Krzyża Diecezjalnego Jubileuszu Młodych, które odbyło się 5 października w kościele Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego w Toruniu z udziałem ponad 200-osobowej grupy młodzieży dekanatu Toruń I.
   Wspólne spotkanie rozpoczęło peregrynację Krzyża w dekanatach diecezji toruńskiej, będąc jednocześnie przygotowaniem młodzieży do Diecezjalnego Jubileuszu Młodych. W gotyckiej świątyni przepełnionej modlitwą, zadumą i refleksją uczestnicy pogłębili prawdę o tym, że krzyż jako dowód miłości Ojca jest źródłem mocy dla młodych chrześcijan, budujących życie na skale, którą jest Chrystus. To szczególnie ludzie młodzi - zgodnie z nauczaniem Jana Pawła II - są spadkobiercami i strażnikami dziedzictwa wiary. Nabożeństwo zakończyło się radosnym śpiewem hymnu Abba, Ojcze.

  • Pielgrzymka czcicieli św. Michała Archanioła do Wilna
   (44kB)

   W dniach od 19 do 23 września 2001 r. czciciele św. Michała Archanioła z parafii oo. michalitów, pod przewodnictwem ks. proboszcza Piotra Bieńka, pielgrzymowali do Wilna Przed cudownym obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej pielgrzymi mogli przekazać Matce Bożej swoje intencje w cichej modlitwie i w czasie Mszy św. W Wilnie zwiedzili wiele kościołów i innych obiektów. Odwiedzili też Dom Dziecka w Solecznikach, Oratorium dla dzieci z ubogich rodzin w Szydłowicach, katedrę w Grodnie, której w 1990 r. papież Jan Paweł II nadał tytuł bazyliki mniejszej, oraz Wasyliszki, gdzie pracują księża michalici i siostry michalitki. Na ręce ks. proboszcza w Szydłowicach oraz dyrektorki Szkoły Polskiej i Domu Dziecka w Solecznikach przekazali dary od siebie, parafian i Oratorium im. ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu. Były to paczki z zeszytami i słodyczami. O programie obszerniej pisaliśmy w ub. tygodniu. Obecnie zamieszczamy pamiątkowe zdjęcie grupy pielgrzymkowej.

   mm

  • Święcenie pojazdów w parafii Miłosierdzia Bożego
   (39kB)

   Św. Rafale Archaniele, św. Aniołowie Stróżowie, św. Krzysztofie, módlcie się za kierujących tymi pojazdami i za tych, którzy nimi podróżują, aby bezpiecznie dotarli do celu podróży - tak w niedzielę 30 września modliła się wspólnota parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w Toruniu. Poświęcenia pojazdów mechanicznych (samochodów, motocykli i rowerów) dokonał ks. kan. Stanisław Majewski, proboszcz parafii.

   cj

   Wkrótce

  • Koncert kwalifikacyjny

   Kuria Diecezjalna Toruńska, parafia katedralna Świętych Janów i Urząd Miasta Torunia zapraszają na koncert w ramach przewodu kwalifikacyjnego II st. Romana Gruczy w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku. Pod batutą toruńskiego dyrygenta 4 listopada o godz. 16.00 w bazylice katedralnej w Toruniu wystąpią Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Thorunienses i Toruńska Orkiestra Kameralna. Program pierwszej części przewiduje szereg utworów a capella, w tym Mszę gregoriańską Orbis factor, w części drugiej zaś wykonany zostanie utwór instrumentalno-wokalny Maurice Duruflé Requiem, zadedykowany pamięci ofiar ataku terrorystycznego w Ameryce. Wykonawcami będą także soliści: Patrycja Stróżyk - mezzosopran, Ryszard Smęda - baryton, Wojciech Sarba - organy. Patronat honorowy nad koncertem, który przypada w 40-lecie pracy organistowskiej i dyrygenckiej Romana Gruczy i w 90-lecie Oddziału Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Toruniu, objęli biskup toruński Andrzej Suski i prezydent Torunia Wojciech Grochowski.

   mm

  • Mistrz mowy polskiej - Barbara Wachowicz w Toruniu
   (26kB)

   W Toruniu będzie gościć znana pisarka, autorka książek o najsłynniejszych Polakach, publicystka prasy katolickiej, Barbara Wachowicz. Program spotkań będzie następujący:
   7 listopada (środa) godz. 18.00, Dwór Artusa - Łączmy serca! - wieczór autorski
   8 listopada (czwartek) godz. 18.00, Ratusz Staromiejski - W Ojczyźnie serce me zostało - szlakami Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Żeromskiego, Wańkowicza - uroczyste otwarcie wystawy z udziałem autorki.
   Promocyjna sprzedaż książek i możliwość uzyskania dedykacji autorki. Bilety w kasach Dworu Artusa i Ratuszu.

   mm

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Marek Bożyszkowski  tel. (056) 642 85 87 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z. Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl