GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 44 (359)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 04 XI 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Śp. Biskup Jan Chrapek (1948-2001)
 • Słowo Biskupa Toruńskiego po tragicznej śmierci biskupa Jana Chrapka
 • Tłumy wiernych pożegnały biskupa Jana Chrapka - Ks. Wojciech Miszewski
 • Dodał nam otuchy... - Teresa Tylicka
 • Myśl śp. Biskupa Jana Chrapka -
 • Res sacra miser - Gena Malicka
 • Nie chciałem nigdy od razu nawracać ludzi, zawsze najpierw słuchałem - Tomasz Strużanowski
 • Myśl śp. Biskupa Jana Chrapka
 • Kronika opracowana przez Lenę Maryks

   Dekanat Bierzgłowo

  • 750-lecie Biskupic
   (32kB)

   Pierwsza wzmianka o Biskupicach pochodzi z 1251 r. W tymże roku pierwszy biskup chełmiński Heidenryk przekazał tę wieś (wówczas pod nazwą Arnoldisdorp) Kapitule Chełmińskiej. Wieś pozostawała własnością Biskupa Chełmińskiego aż do rozbiorów. I stąd prawdopodobnie jej obecna nazwa Biskupce.
   Dla uczczenia jubileuszu wsi jej mieszkańcy ufudowali kamienną tablicę pamiątkową, aby podkreślić fakt długotrwałej przynależności do stolicy biskupiej, a zarazem swoje przywiązanie do Kościoła. Tablicę ustawiono w pobliżu biskupickiej świątyni, z wyrytym napisem na temat historii wsi, który brzmi następująco: W 750. rocznicę istnienia wsi Biskupice, będącej niegdyś własnością Biskupstwa Chełmińskiego, wdzięczni Bogu Biskupiczanie.
   11 września br. w kościele parafialnym została odprawiona Msza św. dziękczynna, a proboszcz ks. Andrzej Lewandowski poświęcił tablicę pamiątkową.

   al

   Dekanat Grudziądz

  • Dzień Papieski w grudziądzkiej kolegiacie
   (36kB)

   14 października br. po raz pierwszy w Polsce był obchodzony jako Dzień Papieski pod hasłem Dzielmy się miłością. W obchody tego dnia włączyła się cała wspólnota parafialna kolegiaty grudziądzkiej z proboszczem ks. inf. Tadeuszem Nowickim na czele. Akcent tego wydarzenia znalazł wyraz podczas wszystkich niedzielnych Mszy św. sprawowanych w kościele. O godz. 17.00 rozpoczął się montaż słowno-muzyczny poprowadzony przez ks. Tadeusza Kozłowskiego. Wykonawcami programu były dzieci i młodzież parafii św. Mikołaja, należące do scholi parafialnej, przygotowywanej pod kierunkiem Piotra Jezierskiego, który wiele czasu poświęca na ciągłe doskonalenie zespołu, dzięki czemu zespół zdobył już kilka nagród i wyróżnień w różnego rodzaju konkursach pieśni religijnej. Między utworami muzycznymi dziewczęta ze wspólnot parafialnych czytały wyjątki z encykliki Jana Pawła II Fides et ratio. Słowa podziękowania młodym wykonawcom przekazał proboszcz kolegiaty, ks. inf. Tadeusz Nowicki. Nawiązał on do obchodów Dnia papieskiego w całym kraju, podkreślając wielkie zasługi Ojca Świętego w dziele szerzenia miłości chrześcijańskiej na całym świecie. Osobowość Papieża-Polaka jest wyjątkowa - podkreślał ks. Infułat. Dlatego cały Kościół powinien się modlić o światło Ducha Świętego, o siły i zdrowie dla następcy św. Piotra. Na zakończenie Dnia Papieskiego proboszcz kolegiaty poprowadził uroczyste nabożeństwo różańcowe ku czci Jana Pawła II. Warto też dodać, że parafianie uczestniczyli czynnie w zbiórce pieniężnej pod hasłem Dzielmy się miłością. Jest to dzieło zainicjowane przez Fundację Episkopatu Polski, a jego celem jest umożliwienie zdolnej młodzieży dostępu do nauki.

   Dekanat Lubawa

  • Sztuka teatralna Prymas w Komańczy

   Trwa rok poświęcony Prymasowi Tysiąclecia Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu. Działający od ośmiu lat przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego teatr dziecięco-młodzieżowy Dzieci Pana Boga postanowił poprzez wystawienie sztuki teatralnej oddać hołd temu Wielkiemu Polakowi. Młodzież przygotowała sztukę na podstawie Zapisków więziennych pt. Prymas w Komańczy". W maju br., w rocznicę śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego, sztukę poprzedzoną życiorysem Prymasa obejrzeli mieszkańcy Hartowca. Teatr był również zapraszany do innych parafii dekanatu lubawskiego: Rumiana, Grodziczna, Lubawy, sanktuarium w Lipach, Rożentala, Sampławy, Złotowa. Przedstawienie zostało równiez zaprezentowane przebywającemu na warsztatach chóralnych toruńskiemu chórowi Tibi Domine oraz katechetom przebywającym w Hartowcu na rekolekcjach.
   Młodzież z Hartowca wraz ze swymi opiekunami ks. proboszczem Markiem Wysieckim i katechetką Dorotą Kruszczyńską w ten sposób oddali hołd wielkiemu Kapłanowi.

   dk

   Dekanaty toruńskie

  • Rocznicowe wspomnienie ks. Jerzego Popiełuszki

   Z Twej śmierci wyrosło zwycięstwo jak z krzyża zmartwychwstanie

   (Jan Paweł II)

   (35kB)

   19 października minęła 17. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, porwanego w Górsku pod Toruniem i utopionego w Wiśle na tamie we Włocławku. Jak co roku z tej okazji organizowane są okolicznościowe uroczystości.
   21 października, w niedzielę, w kościele akademickim pw. Ducha Świętego o godz. 14.30 została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i o rychłą beatyfikację kapelana Solidarności. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. Sylwester Ćwikliński - dyrektor Wydziału ds. Formacji i Apostolstwa Świeckich Toruńskiej Kurii Diecezjalnej.
   Po nabożeństwie wierni udali się w procesji pod obelisk przy hotelu Kosmos, do miejsca, w którym ks. Jerzy próbował uwolnić się z rąk funkcjonariuszy SB, gdzie złożono kwiaty i wieńce oraz zapalono znicze. Następnie modlitwę różańcową poprowadził ks. prał. Józef Nowakowski, z udziałem m. in. przedstawicieli duszpasterstwa ludzi pracy, alumnów Wyższego Seminarium Duchownego i harcerzy.

   zm

  • Z modlitwą w intencji Ojczyzny i beatyfikacji ks. Popiełuszki

   Toruńska Ziemio, przesiąknięta Krwią Męczennika, powiedz proszę, jakie było ostatnie słowo ziemskie Kapłana Solidarności, Serc Przewodnika. Toruńska Ziemio słysząca jęki Mordowanego, powiedz proszę Ostatnie Słowo z drogi Krzyżowej Zakatowanego
   (tekst Zbigniewa Gretki z 30 stycznia 1985 r.)

   W sobotę, 13 października, po Mszy św. pod przew. bp. Andrzeja Suskiego w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wyruszyła organizowana przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy piesza pielgrzymka z Torunia do Górska. W homilii Ks. Biskup przypomniał współczesne zadania, które płyną nie tylko z okoliczności 17. Rocznicy śmierci ks. Jerzego, by ręce zaciśnięte w pięści złożyły się do modlitwy, aby siła nienawiści przeistoczyła się w miłość do Boga i Prawdy. Z modlitwą prowadzoną przez ks. prał. Józefa Nowakowskiego pielgrzymi pokonywali drogę wraz ze sztandarami DLP z Torunia oraz Straży Sanktuarium Żoliborskiego z Warszawy. Grupa warszawskich pielgrzymów niosła też sztandar byłej Kolejowej Służby Zdrowia z Warszawy.
   Przy Krzyżu Uprowadzenia grupa pielgrzymów powiększyła się o grono osób z Górska oraz tych, którzy dojechali na ostatni odcinek do Górska. Módl się za nami księże Jerzy, czuwaj nad nami księże Jerzy, kieruj naszymi czynami, księże Jerzy.

   ks. Józef Nowakowski Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy

  • Jubileusz szkoły

   20 października br. 10-lecie swego istnienia obchodziła toruńska Szkoła Podstawowa nr 33 Terapeutyczna. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się wystąpieniem dyrektora szkoły. Doniosłym wydarzeniem stał się moment uhonorowania szkoły sztandarem oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Podczas Mszy św. w kościele św. Maksymiliana Marii Kolbego dokonano poświęcenia sztandaru.

  • Inauguracja roku w Duszpasterstwie Akademickim

   Duszpasterstwo Akademickie o.o. jezuitów wznowiło swoją działalność uroczystą Mszą św. w niedzielę, 14 października, o godz. 19.00.
   W asyście duszpasterzy akademickich, Eucharystii przewodniczył Rektor kościoła pw. Ducha Świętego, o. Zbigniew Górski. Homilię wygłosił o. Wacław Oszajca, a liturgię uświetnił swoim śpiewem Chór Akademicki UMK pod dyrekcja Bożeny Jankowskiej.
   Wśród licznie przybyłej społeczności akademickiej Torunia byli również rektorzy: UMK, Wyższej Szkoły Bankowej i Wyższej Szkoły Oficerskiej.
   Jezuickie Duszpasterstwo Akademickie w Toruniu wywodzi się z tradycji wileńskiej. W okresie międzywojennym ojcowie jezuici byli mocno zaangażowani w życie Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Po II wojnie światowej, gdy poważna część kadry naukowej przeniosła się z Wilna do Torunia, przeszła wraz z nią dobra tradycja duszpasterstwa akademickiego ojców jezuitów, którzy w 1945 r. rozpoczęli pracę w kościele pw. Ducha Świętego w Toruniu.
   Dzięki wieloletniemu doświadczeniu DA zwraca szczególną uwagę na formację osób świeckich, uczestniczących aktywnie w rozmaitych ruchach i stowarzyszeniach katolickich. W toruńskim DA działa m. in. Odnowa w Duchu Świętym, Oaza, Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Organizowane różnego rodzaju sympozja i konferencje wnoszą swój wkład w środowisko akademickie grodu Kopernika. Odbywają się też różnego rodzaju wyjazdy plenerowe, obozy formacyjne, integracyjne i rekolekcje.
   W każdą niedzielę odbywają się Msze św. akademickie o godz. 12.00 i 19.00. W poniedziałki o godz. 20.00 spotyka się studencka grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym Posłanie. Dwa razy w roku grupa prowadzi Seminarium Odnowy w Duchu Świętym dla osób poszukujących i pragnących pogłębić swoją wiarę. We wtorki o godz. 20.00 grupa Ruchu Światło-Życie Oaza rozważa Pismo Święte i dzieli się indywidualnym doświadczeniem wiary w życiu codziennym, zaś Arka zajmuje się egzegezą Pisma św. i analizą wydarzeń z życia Kościoła. W środy o godz. 19.00 Grupa Taize - rozwija duchowość Wspólnoty Taize, natomiast o godz. 20.00 Studnia Jakubowa - studencki zespół wokalno-instrumentalny opracowuje muzycznie czwartkowe, akademickie Msze św., czuwania modlitewne i rekolekcje. W czwartki odprawiane są Msze św. akademickie o godz. 19.00, a o 20.00 odbywają się otwarte spotkania dla studentów. W piątki o godz. 20.00 Grupa młodzieżowa gromadząca młodzież szkół średnich prowadzi dyskusje na ciekawe tematy, niekoniecznie religijne. Wszystkie spotkania odbywają się w salach DA przy ul. Piekary 24. Opiekunami DA są ojcowie jezuici: o. Leszek Gołębiewski, o. Wojciech Mikulski o o. Rafał Zarzeczny.

   zm

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl