GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 45(360)J ROK XLIV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 11 XI 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Ruszyła Szkoła Liderów - Tadeusz Solecki
 • Gdzie są ich groby? - Ewa Rakoczy
 • Maryja prowadzi do Jezusa - Maria Nędzewicz
 • Młodzież i Różaniec - Ks. Marian Wróblewski
 • Przyoblec się w Chrystusa - kleryk Marcin Zieliński
 • Kronika opracowana przez Teresę Tylicką

   Dekanat Chełmża

  • VIII Pielgrzymka Żywego Różańca do sanktuarium
   bł. Stefana Frelichowskiego w Chełmży

   Wzorem lat ubiegłych, moderator Żywego Różańca ks. Gerard Gromowski zaprosił całą brać różańcową do konkatedry w Chełmży na radosne świętowanie. Ze wszystkich zakątków naszej diecezji, 6 października, na swoje doroczne święto wyruszyło 80 autokarów z przedstawicielkami róż różańcowych i ich opiekunami (ok. 50 księży).
   W wigilię święta Matki Bożej Różańcowej Jej orędownicy ze sztandarami i śpiewem na ustach zebrali się na placu katedralnym, nad malowniczym chełmżyńskim jeziorem. Śpiewając pieśni maryjne procesjonalnie przeszli na uroczystą Mszę św. do katedry, gdzie gości powitał ks. inf. Zygfryd Urban. Ks. Proboszcz chełmżyńskiej konkatedry apelował, by różaniec połączył nasze serca z Maryją, a przez Nią z Jezusem Chrystusem. Przypomniał też o przypadającym w tym dniu jubileuszu 750-lecia katedry chełmżyńskiej, wzniesionej m. in. przy współudziale bł. Juty z Bielczyn.
   Przedstawiciele poszczególnych róż gorąco powitali bp. Andrzeja Suskiego, kapłanów i zebranych gości. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Biskup Ordynariusz, w koncelebrze licznej rzeszy kapłanów diecezjalnych. W okolicznościowej homilii Ks. Biskup mówił o nadziei chrześcijańskiej, o tym, że światło nadziei idzie do nas już 2 tysiące lat z Nazaretu i my to światło powinniśmy nieść przez życie innym. Szczególnie dziś, w dobie tak krzykliwie panoszącego się wokół zła, nadzieja ukierunkowana na Chrystusa jest naszą siłą i mocą, bo Chrystus-Emanuel pokonał na krzyżu zło, szatana i zwycięża przez nas. Razem z Maryją, z różańcem w ręku, bądźmy nadzieją świata - apelował bp Andrzej.
   Wierni, poprzez swych delegatów, złożyli ofiary pieniężne na rzecz toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego (Ks. Biskup wyświęcił już 100 kleryków w czasie swego posługiwania w diecezji toruńskiej). Po błogosławieństwie Ks. Biskupa i odmówieniu dziesiątki różańca św., pielgrzymi zostali zaproszeni do wspólnej agape. Na zakończenie uroczystości została odprawiona Droga Krzyżowa. Członkowie Żywego Różańca składają serdeczne podziękowanie Biskupowi Andrzejowi, ks. Moderatotowi, ks. Infułatowi z Chełmży i wszystkim kapłanom za wspólna modlitwę.

   Jadwiga Stempa, zelatorka z parafii Chrystusa Króla z Torunia

   Dekanat Golub

  • Wizytacja Kanoniczna
   (34kB)

   W dniach od 14 do 30 września 2001 r. odbyła się Wizytacja Kanoniczna w dekanacie golubskim. Bp Józef Szamocki wizytował kolejno następujące parafie: Kowalewo Pomorskie, Pluskowęsy, Golub, Wielkie Radowiska, Zieleń, Srebrniki, Wielką Łąkę, Łobdowo, Kurkocin, Chełmonie, Ostrowite, Lipnicę. W Lipnicy Ks. Biskup przewodniczył także uroczystości odpustowej ku czci patrona parafii - św. Michała Archanioła i tam odbyło się podsumowanie oraz zakończenie wizytacji kanonicznej, sprawowanej w dekana-cie golubskim.
   Wszyscy kapłani uczestniczący w wizytacji zostali uwiecznieni na wspólnej fotografii przed plebanią w Lipnicy (w pierwszym rzędzie, od lewej): sekretarz bp. J. Szamockiego ks. Andrzej Piontkowski, ks. kan. Drewek - Wielka Łąka, dziekan ks. kan. Ryszard Kobierowski - Kowalewo Pomorskie, ks. Biskup Wizytator, wicedziekan ks. kan. Paweł Piesik - Lipnica, ks. kan. Kazimierz Woelke - Golub; (w drugim rzędzie, od lewej): ks. Wikariusz Andrzej Bartman - Golub, ks. proboszcz Stanisław Rybarczyk - Zieleń, ks. kan. Maciej Augustyński - Chełmonie, ks. proboszcz Alfons Wąsik - Wielkie Radowiska, ks. wikariusz Piotr Kardas - Kowalewo Pomorskie; (w trzecim rzędzie, od lewej): ks. proboszcz Krzysztof Zalewski - Ostrowite, ks. proboszcz Mieczysław Liberacki - Srebrniki, ks. wikariusz Stanisław Kadziński - Golub, ks. proboszcz Bernard Kowalewski - Pluskowęsy, ks. proboszcz Krzysztof Szulc - Kurkocin i Łobdowo, ks. Sylwester Ćwikliński - dotychczasowy Administrator parafii Zieleń - na czas hospitalizacji i rekonwalescencji ks. Stanisława Rybarczyka.

   Kobrys
   Fot: Józef Krępeć

   Dekanat Lidzbark

  • Nowy zespół muzyczny Semeron

   Na naszym lokalnym rynku muzyki chrześcijańskiej pojawiła się w tym roku nowa formacja, w skład której wchodzą muzycy znani ze współpracy z innymi zespołami, obracającymi się w różnych środowiskach muzycznych. Swoją nazwę zespół Semeron wziął z tekstów Pisma św. (Łk 2,10-11; 4,17-21; 19,9), semeron znaczy w j. hebrajskim dziś, dzisiaj. W skład zespołu wchodzą: Jarek Salej - grający na instrumentach klawiszowych aranżer zespołu, mający na swym koncie nagrody zespołowe i indywidualne (m. in. na festiwalach w Pakości i Kowalewie Pomorskim), związany wcześniej z zespołami Rebelion (reggae), Soli Deo - muzyka chrześcijańska, Kapela z wesela; Wojciech Kalinowski - śpiewający gitarzysta, autor tekstów i muzyki, laureat różnych festiwali i przeglądów, organizator Religion Song Meeting, Muzycznych Spotkań pod Krzyżem w Górznie, współorganizator m.in. Toruńskich Artystycznych Spotkań Młodzieży Akademickiej, współtwórca zespołu Jonathan, grający reggae i poezję śpiewaną, indywidualnie koncertujący w Lourdes i La Salette.
   Semeron dotychczas zagrał kilka koncertów, m. in. w Górznie i Brodnicy, prezentując piosenki z krainy łagodności - muzykę chrześcijańską utrzymaną w klimacie bluesa i jazzu.

   Dekanat Wąbrzeźno

  • Jubileusz Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

   W sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Wąbrzeźnie, parafii liczącej już ok. 400 lat, obok innych stowarzyszeń religijnych działa także Franciszkański Zakon Świeckich.
   29 września, w święto Archaniołów: Michała Gabriela i Rafała, FZŚ świętował swój piękny jubileusz 75-lecia istnienia w wąbrzeskiej wspólnocie parafialnej. Na tę podniosłą uroczystość zaproszono gości z regionu gdańskiego: asystenta regionalnego o. Józefa Krzaczka OFM Cap, przełożoną s. Teresę Sobol, byłego asystenta ks. Stanisława Szmejchela oraz przedstawicieli bratnich wspólnot z Torunia, Rywałdu, Chełmży i Grudziądza.
   Zebranych w pięknej wąbrzeskiej świątyni powitał gospodarz parafii ks. kan. Jan Kalinowski. Krótką historię powstania i działalności zakonu przedstawił opiekun wąbrzeskiego FZŚ, ks. Jacek Dudziński. W uroczystej oprawie, przy współudziale franciszkanów wąbrzeskich, odprawiono Mszę św. w koncelebrze kapłanów parafii. O. Józef Krzaczek wygłosił homilię, przypominając zebranym najważniejsze punkty reguły zakonu: posłuszeństwo wobec Kościoła, życie ściśle według Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz wierne wykonywanie obowiązków stanu, poprzez ciągłe nawracanie się, modlitwę i pracę. Powierzając się opiece Maryi i aniołom, zakończono nabożeństwo w świątyni. Był to piekny jubileusz franciszkański.
   Gospodarze z miejscową s. przełożoną, Ireną Popielec, zaprosili wszystkich obecnych na uroczystości na agape do oratorium. Dzielono się wspomnieniami i doświadczeniami z życia wspólnot, śpiewając radosne pieśni franciszkańskie, m. in. Jak dobrze, gdy bracia przebywają razem. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie, życzymy dalszej owocnej pracy na niwie Pańskiej.

   s. Jadwiga Stempa - FZŚ w Toruniu

   Dekanaty toruńskie

  • Święto parafii św. Maksymiliana Kolbego
   (37kB)

   Przed 19 laty pod fundamenty kościoła św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu bp Marian Przykucki wmurował kamień węgielny. Z tej okazji, w piątek 10 października, w parafii tej odbyła się podniosła uroczystość, którą uświetnił śpiew dwóch chórów parafialnych oraz liczne poczty sztandarowe. W uroczystości uczestniczyły także siostry karmelitanki oraz rzesze wiernych. Mszy św. koncelebrowanej przez wielu kapłanów przewodniczył bp Andrzej Suski.

   cj
   Fot: Czesław Jarmusz

  • Na pożegnanie wszyscy razem…
   (40kB)

   Tradycyjnie już na zakończenie lata Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy parafii Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny, w ostatnią sobotę września, zorganizowało ognisko parafialne. Do wspólnej zabawy włączyli się licznie zebrani parafianie, zarówno młodsi jak i starsi. Wspaniałe ognisko ze smacznymi kiełbaskami, wspólny śpiew, któremu szczególne brzmienie nadawały Promyczki dostarczyły niewątpliwie wszystkim uczestnikom tej ostatniej letniej imprezy niezapomnianych wrażeń.
   Spotkanie pozwoliło nam po raz kolejny zrozumieć prawdę, że wspólnota parafialna jest jedną rodziną, która razem powinna przeżywać chwile smutku i radości. I to właśnie w duchu poczucia wspólnoty przystąpiliśmy do kolejnego roku pracy duszpasterskiej, której jednym z celów jest jeszcze ściślejsze zjednoczenie parafian, by wspólnie dawać świadectwo jedności i miłości żywego Kościoła.

   ks. Tomasz Drzymalski

  • U źródeł Miłosierdzia…
   (33kB)

   Już po raz drugi wspólnota parafialna na toruńskich Kozackich Górach obchodziła uroczystość odpustową ku czci św. Siostry Faustyny Kowalskiej. W poniedziałek 8 października, w nowo wybudowanej świątyni, diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego, zebrali się parafianie i czciciele Miłosierdzia Bożego z całego Torunia. Sumie odpustowej przewodniczył bp Józef Szamocki. W koncelebrowanej Eucharystii wzięli udział także księża profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, którzy wraz z alumnami byli szczególnymi gośćmi tej uroczystości. W czasie Mszy św. swoim śpiewem wielbił Boga także klerycki chór seminaryjny. W Słowie Bożym Ks. Biskup przypomniał, że za przykładem św. Faustyny wszyscy mamy być apostołami Bożego Miłosierdzia we współczesnym świecie. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości oddali cześć relikwiom św. Patronki - Siostry Faustyny.
   Dostrzegając wielką potrzebę miłosierdzia w świecie przepełnionym egoizmem i obojętnością, Ks. Proboszcz zaprasza wszystkich do uczestnictwa w Godzinie Miłosierdzia przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, w każdy piątek o godz. 15.00. Podczas nabożeństwa istnieje zawsze możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, by z czystym sercem czerpać z tego przeobfitego zdroju łask.

   ks. Tomasz Drzymalski

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56) 6549670, fax (0-56) 622-05-41
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 12.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Marek Borzyszkowski  tel. (056) 642 85 87 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z. Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl