GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 48 (363)J ROK XLIV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 02 XII 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • W służbie Bogu i Ojczyźnie - ks. Wojciech Miszewski
 • Pokrzepiła nasze serca - Teresa Tylicka
 • Requiem dla ofiar terroru - Barbara Czerny
 • Rozmawiała sercem i dotykiem swoich rąk - Cecylia Iwaniszewska
 • Salome - Ks. Rajmund Ponczek
 • Kronika opracowana przez Barbarę Czerny

   Dekanat Grudziądz

  • Zło dobrem zwyciężaj
   (40kB)

   19 października, w 17 rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki, w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu została odprawiona uroczysta Msza św. i nabożeństwo różańcowe. Wierni prosili Boga przez wstawiennictwo Maryi o rychłą beatyfikację duszpasterza Solidarności sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. W koncelebrowanej Mszy św. wziął udział ks. prał. Jerzy Kowalski oraz księża wikariusze z parafii.
   Homilię wygłosił ks. Michał Kalitta, który podkreślił ogromne zasługi ks. Jerzego Popiełuszki dla środowiska ludzi pracy oraz jego wręcz heroiczne oddanie się sprawie ludzi pokrzywdzonych. Ks. Kalitta nawiązał również do testamentu ks. Popiełuszki, w którym za najważniejsze aspekty człowieczeństwa uznane zostały: zachowanie godności dziecka Bożego, kierowanie się sprawiedliwością i niezwyciężoną prawdą w walce o wartości prawdziwie chrześcijańskie.
   Po Mszy św. ks. Marek Wróblewski poprowadził nabożeństwo różańcowe, chcąc jeszcze dokładniej odtworzyć duchowy testament ks. Jerzego Popiełuszki. Teksty rozważań różańcowych zostały oparte na części bolesnej, wygłoszonej przez ks. Jerzego kilka godzin przed jego śmiercią 19 października 1984 r. w kościele św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Rozważania odczytali członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i NSZZ Solidarność. Niecodzienny nastrój nabożeństwa tworzyła też piękna oprawa liturgiczna oraz wymowne dary złożone przez wiernych podczas Mszy św.:
   miednica i ręcznik - symbol niewinnie skazanych, symbol łatwych usprawiedliwień, odrzucania prawdy;
   porwany łańcuch - znak niewoli, skruszonej siłą ludzkiej wiary, nadziei i miłości;
   dzwonek - oznaczający nieustanne nawoływanie do wytrwania przy Chrystusie jako jedynym sprawiedliwym i niosącym prawdziwą wolność;
   owoce - symbol tych owoców, które ks. Jerzy pozostawił w swoim przesłaniu - zło dobrem zwyciężaj, owoców wysiłku tych, którzy kształtowali naszą wiarę, otwierali nasze serca na wolność i miłość ojczyzny;
   kwiaty z biało-czerwoną szarfą przypominającą flagę i z napisem: Księże Jerzy -Solidarność pamięta" - znak wdzięczności za to wszystko, co stało się naszym udziałem dzięki życiu ks. Jerzego i dary eucharystyczne, które przemienione w czasie tej Mszy świętej w Ciało i Krew Chrystusa wzywają nas do osobistej przemiany.
   Także tekst odczytany przez Renatę Kucharską, przewodniczącą Podregionu NSZZ Solidarność, nawiązujący do wydarzeń lat 1982-1984 oraz do męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki wprowadził atmosferę zadumy i powagi oraz uświadomił, iż ks. Jerzy Popiełuszko oddał życie w imię głoszonej prawdy, w imię solidarności i wartości religijno-moralnych. Jego przesłanie, Zło dobrem zwyciężaj musi być drogowskazem w życiu każdego chrześcijanina, bo jak głosił ks. Jerzy, miłość zawsze zwycięża. Nietrudno to zrozumieć, nawet wtedy, gdy pozornie pada pod ciosami nienawiści.
   Rada Podregionu składa serdecznie Bóg zapłać Duchowieństwu, Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży i Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, członkom i sympatykom związku oraz wiernym za uczestnictwo we Mszy św. i nabożeństwie różańcowym oraz wspólną modlitwę w imieniu naszego patrona, sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.

   Renata Kucharska

   Dekanat Lidzbark

  • Niecodzienna uroczystość w Radoszkach

   W niedzielę 4 listopada w parafii św. Wawrzyńca i św. Mikołaja w Radoszkach proboszcz parafii, ks. Józef Wilczewski obchodził jubileusz 30-lecia pracy duszpasterskiej w tej wspólnocie parafialnej.
   W czasie Eucharystii poszczególne stany parafii dziękowały Bogu za posługę ks. Prałata, za głoszenie Słowa Bożego i udzielanie sakramentów św., za całe dobro, jakie świadczył w czasie kierowania parafią. W homilii ks. Zenon Skomski podkreślił znaczenie i rolę kapłana jako wiernego świadka Chrystusowej prawdy. Mówił także o posłudze ks. Prałata, pełnej poświęcenia i ofiary dla dobra ludu Bożego w Radoszkach. Uroczystość uświetniła piękna oprawa liturgiczna przygotowana przez parafian.
   Na zakończenie Jubilat podziękował za okazane serce i dobro, jakiego nieustannie doświadczał od wiernych i wyraził nadzieję, że parafianie będą dalej o nim pamiętali, ponieważ przechodzi na zasłużony odpoczynek. Ks. dziekan poinformował o nominacji nowego proboszcza. 12 listopada 2001 r. został nim dotychczasowy wikariusz tej parafii, ks. Sławomir Zedlewski.

   nn

   Dekanaty toruńskie

  • Tu dziecko jest bezpieczne i kochane
   (38kB)

   27 października w Kaplicy Szkolnej przy kościele św. Józefa w Toruniu odbył się I Toruński Przegląd Świetlic Socjoterapeutycznych. Zorganizowali go: Zarząd Miasta Torunia, Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Torunia, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie Opiekuńczo - Wychowawcze im. Św. Klemensa Hoffbauera w Toruniu, a patronat honorowy nad przeglądem sprawowali Biskup Toruński Andrzej Suski i prezydent Miasta Torunia Wojciech Grochowski. Przegląd rozpoczął się od wspólnego udziału we Mszy św. odprawionej w Kaplicy św. Klemensa w bielańskim kościele. Potem uczestnicy wysłuchali wystąpień Zbigniewa Fiderewicza - Naczelnika Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Torunia, o. Rektora Eugeniusza Leśniaka - proboszcza parafii św. Józefa, Zdzisława Boćka - Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia, Piotra Manikowskiego - prezesa Stowarzyszenia Opiekuńczo - Wychowawczego im. św. Klemensa Hoffbauera, po czym przez kilka godzin trwała prezentacja kilkuminutowych programów przygotowanych przez dzieci ze świetlic. Były to: Świetlica Socjoterapeutyczna Pączek prowadzona przez Stowarzyszenie Profilaktyki Uzależnień Zdrowa Rodzina, Ognisko Wychowawcze przy Toruńskim Centrum Caritas, Ognisko Opiekuńczo Wychowawcze im. Matki Teresy Kierocińskiej przy I Stacji Opieki Caritas Diecezji Toruńskiej, Oratorium im. Ks. Bronisława Markiewicza przy par. Św. Michała Archanioła, Świetlica Antoninek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy par. św. Antoniego, Świetlica Środowiskowa PKPS, Świetlica Klubu Kameleon Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej, Świetlica Środowiskowa Miejskiej Instytucji Kultury Dom Muz, Świetlica Środowiskowa Dzieciom Starówki prowadzona przez Fundację Pomocy Samotnym Matkom, Ognisko Wychowawcze Parafii Miłosierdzia Bożego, Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza, Stowarzyszenie Opiekuńczo - Wychowawcze im. św. Klemensa Hoffbauera. Na zakończenie Fundacja Opiekun zaprezentowała autorski program pn. Nasze dzieciaki i wszyscy zwiedzili świetlicę Marcelinek działającą od 1994 r. przy par. św. Józefa w Toruniu na Bielanach.
   Urząd Miasta Torunia wydał katalog zawierający informacje o wymienionych świetlicach: historii, godzinach funkcjonowania, realizowanych programach wychowawczych. Można w nim przeczytać słowa: I Toruński Przegląd Świetlic Socjoterapeutycznych to uroczystość pokazująca, w jaki sposób liczne stowarzyszenia i fundacje, przy wsparciu władz miejskich, pomagają toruńskim dzieciom z rodzin ubogich, wielodzietnych i zagrożonych problemem alkoholowym. Istnienie miejsc, gdzie dzieci, którym los nie szczędzi łez, bólu i cierpienia, obdarowywane są miłością i opieką, jest powodem do dumy dla wszystkich mieszkańców Torunia.

   Fot: Hanna Kosińska

  • Rodzice w Radach Szkół i Radach Rodziców

   9 października w Centrum Dialogu Społecznego, z inicjatywy Zarządu Rejonowego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Toruniu, odbyło się spotkanie przedstawicieli rodziców w Radach Szkół, Radach Rodziców i trójkach klasowych. Słowo wprowadzające wygłosił asystent Oddziału Rejonowego SRK, ks. kan. Leon Ulatowski. Przybyli rodzice z wielu toruńskich szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Podczas spotkania dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z pracy w szkole.
   Zebrani dowiedzieli się o wydawanym w Katowicach ogólnopolskim piśmie Rodzice w szkole, redagowanym bezinteresownie przez osoby zaangażowane w życie szkoły, znające jej dobre i złe strony. W październiku 2000 r. zawiązało się w Katowicach pierwsze w Polsce, regionalne przedstawicielstwo rodziców. O powołaniu Śląskiego Porozumienia Międzyszkolnych Rad Rodziców zdecydowali rodzice kilku miast śląskich. Natomiast w marcu 2001 r. zawiązało się ogólnopolskie przedstawicielstwo rodziców - Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców z siedzibą w Katowicach. Jednym z członków tego stowarzyszenia jest torunianin, Paweł Sołdrowski, członek SRK, który przekazał zebranym szereg ciekawych informacji.
   Spotkanie z rodzicami toruńskich szkół miało przyczynić się do zaktywizowania ich do jeszcze większej i bardziej świadomej pracy na rzecz swoich dzieci w szkole. Przedmiotem wspólnej troski niech będzie zawsze dobro uczniów oraz skuteczna ochrona wartości, praw, i godności dzieci, rodziców i nauczycieli. W spotkaniu uczestniczyła również pani dyrektor jednej ze szkół toruńskich, która pokazała płaszczyzny współpracy z rodzicami na przykładzie swojej szkoły.
   Następne spotkanie odbędzie się 5 grudnia 2001 r. o godz. 17. 00 w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Łaziennej 22. Serdecznie zachęcamy do udziału i zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

   Sekretarz Zarządu Rejonowego SRK w Toruniu
   Janina Kulik

  • Święto Służby Zdrowia
   (31kB)

   18 października, w dniu św. Łukasza ewangelisty i lekarza, bp Andrzej Suski odprawił Mszę św. w nowej kaplicy szpitalnej przy ul. Batorego.
   Uczestniczyli w niej lekarze, pracownicy socjalni i pacjenci. Stałą opiekę duszpasterską w szpitalu sprawuje ks. kapelan Stanisław Herman. Po Mszy św. ordynator oddziału kardiologii, dr Jacek Gessek, zaprezentował nowy aparat, o który wzbogacił się szpital - koronarograf służący do badania prawidłowości przepływu krwi do serca.

   Cz. Jarmusz

   Wkrótce

  • Spotkania

   Kolejnym bohaterem cyklu SPOTKANIA będzie prof. Andrzej Wojciechowski - kierownik Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych UMK, laureat nagrody Totus w roku 2000, radny II i III kadencji Rady Miasta Torunia. Na spotkanie w czwartek, 6 grudnia o godz. 19.15 w Centrum Dialogu Społecznego przy ul. Łaziennej 22 serdecznie zapraszają organizatorzy: Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe i Duszpasterstwo Ludzi Pracy w Toruniu. Wstęp wolny.

   Mm

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl