GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 51(366)J ROK XLIV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 23 XII 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Życzenia Biskupa Toruńskiego na Boże Narodzenie 2001
 • Wigilia - Zenon Zaremba
 • Jezus - ks. Rajmund Ponczek
 • Boże Narodzenia w rodzinie Fryderyka Chopina - Wojciech Wielgoszewski
 • Gwiazda Betlejemska - Jerzy Rafalski i Stanisław Rokita
 • Boże Narodzenie - Zenon Zaremba
 • Słowo biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego
 • Dotykać świętości - ks. Leon Ulatowski
 • Kronika opracowana przez Teresę Tylicką

   Dekanat Golub

  • Niecodzienny jubileusz
   (26kB)

   Podczas wizytacji kanonicznej w parafii św. Bartłomieja w Kurkocinie odbyła się miła uroczystość. 26 września małżonkowie Paulina i Jan Stachulak przeżywali 70-lecie pożycia małżeńskiego! Dostojni jubilaci otrzymali pisemne życzenia od Biskupa Ordynariusza oraz osobiste od wizytującego parafię bp. Józefa Szamockiego. W tym uroczystym dniu Biskup Józef wraz z miejscowym proboszczem ks. Krzysztofem Szulcem odwiedzili Jubilatów. Ksiądz Biskup udzielił im Komunii św., co było w ich życiu wielkim wydarzeniem. Państwo Stachulakowie pochodzą z Podhala, wychowali 8 dzieci i doczekali się 26 wnuków i 46 prawnuków. Ad multos annos!

   xks

   Dekanat Lidzbark

  • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
   (21kB)

   Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko co czynię dla Kościoła, czynię i dla Niej.
   (Stefan Kardynał Wyszyński)
   W niedzielę 11 listopada w kościele św. Wojciecha w Lidzbarku została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny i Miasta, koncelebrowana przez proboszczów Lidzbarka: ks. kan. Mariana Kruszonę i ks. Mariana Wiśniewskiego. Na początku odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową z okazji stulecia urodzin śp. ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Odsłonięcia dokonali: Burmistrz Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Prezes Towarzystwa Miłośników Lidzbarka, które było inicjatorem tego przedsięwzięcia. Prezes Michał Dzimira wygłosił referat na temat Życie i działalność Prymasa Tysiąclecia ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
   Poświęcenia tablicy pamiątkowej dokonał ks. dziekan Marian Kruszona, który w swej homilii powiedział m. in.: Polsce nie jest potrzebny taki sposób wiązania się z Europą, który importuje do Polski tylko wybrane wątki tej tradycji: nieoświecony laicyzm i kompletny relatywizm moralny. Idziemy ku Europie również szlakiem wydeptanym przez Świętych - Benedykta, Bonifacego, Bernarda, Jana od Krzyża. Zaprowadzi nas ten szlak do Europy, która pracowała i modliła się (ora et labora), budowała klasztory, katedry i zakładała uniwersytety. Idziemy ku niej z całym cywilizacyjnym, kulturowym i religijnym dorobkiem. Zadaniem Polski jest wprowadzenie Chrystusa do Europy. To wasza wiara musi odnowić Europę, a nie bezbożna Europa waszą wiarę - mówił w sierpniu br. w Warszawie abp Kolonii, ks. kard. Meisner. Pamiętajmy, na frontach Europy walczyło dwieście tysięcy polskich żołnierzy, czterdzieści trzy tysiące spośród nich poległo. Na wielu europejskich cmentarzach: Włoch, Holandii, Belgii, Norwegii spoczywają polscy żołnierze - słudzy wolności, obrońcy Europy, świadkowie obecności w niej Polski. To oni, polscy żołnierze, krwią swoją wypisali nam przepustkę do europejskiego domu, trwałą i mocną.
   Na zakończenie Burmistrz Miasta Jan Rogowski podziękował za udział w uroczystości i podkreślił dobrą współpracę Kościoła z Urzędem Miasta.

   ks. Tomasz Fryc

   Dekanat Wąbrzeźno

  • Szkolna uroczystość

   29 listopada 2001 r. na terenie Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego pod pływalnię. Aktu dokonał Burmistrz Miasta Maciej Woźniak, a poświęcił ks. kan. Kazimierz Śmigecki.

   rs

  • Najmłodsi na roratach

   Szczególnego uroku dniom Adwentu, modlitewnej refleksji przygotowującej do radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela, nadają Msze św. ku czci Najświętszej Maryi Panny czyli roraty. Uczestniczą w nich dzieci z lampionami. W Wąbrzeźnie na terenie parafii Matki Bożej Królowej Polski od dwóch lat z Miejskiego Przedszkola Bajka o zmierzchu wyrusza malownicza procesja. Dzieci z przedszkola razem z wychowawcami i rodzicami idą do świątyni, niosąc zapalone lampiony i z pomocą parafialnej scholi śpiewają adwentowe pieśni. U wejścia do kościoła wita ich kapłan i zaprasza do świątyni. Tam, przed ołtarzem, odprawiane jest nabożeństwo adwentowe, w czasie którego dzieci przedstawiają inscenizację przygotowaną podczas zajęć w przedszkolu. Nabożeństwo kończy się w przedszkolu spotkaniem opłatkowym, w którym biorą udział wychowawcy, przedstawiciele władz miasta i rodziców oraz miejscowy proboszcz ks. kan. Kazimierz Śmigecki. Nad wszystkim czuwa dyrektor przedszkola - Grażyna Sosińska.

   Robert Stasiak

   Dekanaty toruńskie

  • Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Franciszka
   (39kB)

   Od około 70. lat we wspólnocie parafialnej kościoła Chrystusa Króla w Toruniu istnieje Franciszkański Zakon Świeckich. Zakon ten uzyskał z Rzymu relikwie św. Franciszka, będące cząsteczką kości świętego. Zostały one umieszczone w pięknym relikwiarzu zakupionym przez członków i przyjaciół zakonu. 21 listopada relikwiarz został uroczyście wprowadzony do kościoła parafialnego. Przygotowaniem na tę podniosłą uroczystość były dla całej parafii rekolekcje przed odpustem Chrystusa Króla Wszechświata, trwające od 18-21 listopada. Do wygłoszenia rekolekcji proboszcz parafii, ks. kan. Józef Witkowski, zaprosił franciszkanina z klasztoru na Podgórzu, o. gwardiana Modesta Wieczorka.
   Rekolekcjonista przypominał o mocnym wszczepieniu nas w Chrystusa, jak winorośl w krzew winny. Mówił też o poznaniu Prawdy, która nas wyzwoliła, zachęcał do gromadzenia skarbu w niebie. Winniśmy też naśladować Chrystusa-Króla, biorąc swój krzyż na ramiona, z pogodą ducha i poddaniem woli Bożej, budując tu i teraz Królestwo Boże.
   Na zakończenie rekolekcji, podczas wieczornej Mszy św., umocnieni Sakramentem Namaszczenia, odpustem zupełnym i błogosławieństwem, uczciliśmy święte relikwie. Cała wspólnota wraz z zaproszonymi gośćmi z bratnich wspólnot, w asyście wielu kapłanów, procesjonalnie ze sztandarem i zapalonymi świecami, wniosła ukwiecony relikwiarz na ołtarz. Uroczystej koncelebrze przewodniczył delegat ojca prowincjała z Poznania, o. Albert Antkowiak, misjonarz z Pakości. Towarzyszyli mu: o. Alojzy Pańczak, asystent regionalny FZŚ z Poznania i ks. Wojciech Miszewski, asystent miejscowy wraz z kapłanami parafialnymi.
   Prosiliśmy Chrystusa Króla i św. Franciszka, by rekolekcje i wszystkie z nimi związane piękne przeżycia zaowocowały w nas miłością Boga i ludzi, radością franciszkańską, dbałością o Bożą świątynię, tą pod kopułą nieba i świątynią naszych serc. Dziękujemy z całego serca Bogu, Maryi, św. Franciszkowi, a także naszym kapłanom i gościom za tę piękną uroczystość.

   Jadwiga Stempa

  • Zgromadzenie wspólnot parafialnych

   W parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu 17 listopada 2001 r. zebrało się po raz pierwszy Zgromadzenie Parafialne, którego celem jest spotkanie wszystkich chętnych do pracy na rzecz parafii, posłańców, liderów ruchów i stowarzyszeń. Publiczność duszpasterstwa w parafii jest bardzo potrzebna, by nikt nie czuł się zwolniony od odpowiedzialności i spychania swoich zadań na innego. Wskazówki organizacyjne przypominają: Zgromadzenie jest wyrazem życia parafii, w tym grup utworzonych w formie stałej lub okazyjnej. Jest organem stałym prowadzenia parafii. W skład Zgromadzenia wchodzą wszyscy świeccy zaangażowani w prace na rzecz parafii i duszpasterze działający w parafii. Grupy i stowarzyszenia otrzymały wcześniej do przemyślenia problem, jak czynnie zaistnieć w życiu wspólnoty parafialnej. W czasie zgromadzenia liderzy grup mieli wspólnotowe przemyślenia przedstawić publicznie w celu podniesienia świadomości i współdziałania parafii.
   Zgromadzenie ponad stuosobowej wspólnoty rozpoczęło się nabożeństwem Słowa Bożego w kościele. W homilii ksiądz proboszcz zwrócił się do uczestników: Jesteście świadkami wiary w życiu parafii. Praca wspólnot jest zaczynem do odrodzenia, ożywiania i konkretnego uczestniczenia w życiu wspólnoty parafialnej. Świeccy przez swój entuzjazm i bogactwo różnorodności życia czynnie rozszerzają wartości, jakimi winniśmy żyć w rodzinach, sąsiedztwie i wspólnotach. Swoją postawą w dobrym nie ustawać, nie zrażać się tym, co trudne, z męstwem realizować swoje cele i przekładać na konkretną ewangelizację - to małe zadanie dla każdego z nas, które w całości jest wielkie.
   Po Mszy św. uczestnicy zgromadzenia przeszli do sali katechetycznej na spotkanie robocze, aby wysłuchać planów grup na przyszły rok duszpasterski. Program swój przedstawili: Ewa Boczek w imieniu Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Janina Ginter - Rodziny Różańcowej, Danuta Żukowska - Wspólnoty bł. ks. Alojzego Orione, Lucyna Baczyńska - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Jaś Kowalski - ministrantów i lektorów, Beata Walentynowicz w imieniu Akcji Katolickiej. Spotkanie zakończono odśpiewaniem pieśni Kiedyś osiągniemy to, że miłość Boża zwycięży w nas.

   Lucyna Baczyńska

   Wkrótce

  • Harcerze oczekują przyjścia Mesjasza

   W niedzielę 23 grudnia podczas Mszy św. o godz. 17.00 w sanktuarium bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu harcerze będą trwać w adwentowym zamyśleniu. Na Mszę św. i spotkanie opłatkowe przy światełku betlejemskim serdecznie wszystkich harcerzy i sympatyków zaprasza Duszpasterstwo Harcerzy Diecezji Toruńskiej.

   xsć

  • Najbliższe koncerty

   W sobotę 29 grudnia o godz. 17.30 w kościele akademickim Ducha Świętego w Toruniu w ramach I Pomorskiego Festiwalu Kolęd, odbywającego od 16 grudnia do 26 stycznia, wystąpi Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Thorunienses oraz Chór Dziecięcy Szkoły Podstawowej nr 3 z Torunia.
   W niedzielę 30 grudnia o godz. 17.00 w kościele św. Michała Archanioła odbędzie koncert następujących chórów: Związku nauczycielstwa Polskiego Con Anima, Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta WOAK z Torunia. Zapraszamy!

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56) 6549670, fax- (0-56) 622-05-41
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Marek Bożyszkowski  tel. (056) 642-85-87 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z. Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl